Polityka Prywatności sklepu ElevenZone.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym (dalej jako „ElevenZone.pl”).

2. Administratorem Sklepu Internetowego jest Fundacja Pawła Bekiera, z siedzibą w Kwilczu, 64-420 Kwilcz, ul. Brzozowa 4, posiadająca numer NIP 5951470908 oraz numer REGON 364546493.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

4. Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem i właścicielem danych osobowych przetwarzanych w ElevenZone.pl jest Fundacja Pawła Bekiera, z siedzibą w Kwilczu, 64-420 Kwilcz, ul. Brzozowa 4, posiadająca numer NIP 5951470908 oraz numer REGON 364546493.

2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą:

  • - Poczty elektronicznej: biuro@elevenzone.pl
  • - Poczty tradycyjnej: Fundacja Pawła Bekiera, ul. Brzozowa 4, 64-420 Kwilcz
  • - Formularza kontaktowego: odnośnik znajduje się u dołu strony
  • - Telefonu: 500 139 962 lub 95 781 94 61

3. Dane dotyczące klienta są zbierane w celu umożliwienia sprzedaży, a także:

  • Analityki
  • Interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
  • - Kontaktu z klientem
  • - Obsługi płatności
  • - Marketingu i targetowania
  • - Zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Polityce Prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając przy tym klientów komunikatem na tej stronie. Zaleca się, aby jak najczęściej sprawdzać datę ostatniej modyfikacji Polityki Prywatności, która znajduje się w stopce.

2. Jeśli nie zgadzasz się z zapisami w Polityce Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszego sklepu. Możesz także poprosić Administratora o usunięcie Twoich danych osobowych, kontaktując się za pomocą jednego ze sposobów, o których była mowa wyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Więcej informacji dotyczących gromadzenia danych można uzyskać od Administratora w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe można znaleźć wyżej.

Ta strona została stworzona przy użyciu otwartoźródłowego oprogramowania PrestaShop™.

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2019